Montering og isolering av ventilasjon

Hedmark Ventilasjon utfører montering av ventilasjon, isolering av ventilasjon, mantling av ventilasjon, og disponerer et eget verksted for utforming av rektangulære kanaler og deler. 
I tillegg produserer og formidler vi noe utvendig blikk. 

Kapasitet og erfaring

Vi har en kapasitet på 9 ansatte, hvorav 8 er faste og 1 innleid. Alle ansatte har mellom 2 og 20 års erfaring innen faget. Våre priser er konkurransedyktige, og vi setter kvalitet høyt.

Dersom du ønsker prosjektering i tillegg til våre tjenester, kan vi henvise til eller anbefale dyktige prosjektledere til dette.
© 2023 Hedmark Ventilasjon AS
org.nr: 995188880 
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram